MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

Tin mới nhất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN.TEST

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN.TEST

Hoạt động Offline: Bước 1: Tài khoản đăng nhập Offline - Tên đăng nhập: admin - Mật khẩu: admin

Chi tiết


{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn trong đơn vị


BẢN PHÂN CÔNG VÀ QUY ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, GV NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
Thực hiện từ ngày 24/10/2013
 
- Căn cứ vào điều lệ trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/QĐ-BGDĐT, ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & ĐT.
- Căn cứ vào thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/08/2006 thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
- Căn cứ TT28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục & ĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường THCS Thạnh Hưng 1 năm học 2013 – 2014, Lãnh đạo trường phân công và quy định từng chức trách và nhiệm vụ cụ thể như sau:

A.   PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1/ Chức trách Hiệu trưởng: LÊ THANH SƠN
- Chỉ đạo điều hành chung các hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức chủ trì các cuộc họp hội đồng, họp liên tịch, họp các bộ phận nhà trường.
- Trực tiếp lãnh đạo chuyên sâu công tác tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng.
- Chỉ đạo việc xây dựng trường đạt xanh - sạch - đẹp. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Ký duyệt số gọi tên và ghi điểm hàng tháng, ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS. Chỉ đạo tổ văn phòng.
- Sinh hoạt chào cờ buổi sáng điểm chính và điểm lẻ.
2/ Chức trách Phó hiệu trưởng: NGUYỄN THANH SƠN
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công. Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường như: xây dựng các kế hoạch về chuyên môn, quản lý hoạt động các tổ chuyên môn, thực hiện kiểm tra hồ sơ sổ sách dự giờ giáo viên, tổ chức các kỳ kiểm tra thường xuyên, học kỳ….
- Tham mưu dự kiến phân công giáo viên, lập thời khóa biểu, chiết tính
- Kiểm tra ký duyệt sổ đầu bài, học bạ.
- Thực hiện các loại báo cáo, thống kê về hoạt động dạy học và giáo dục.
- Lưu trữ bảo quản các loại sổ sách chuyên môn, hồ sơ học sinh, cấp phát bằng tốt nghiệp.
- Tham gia sinh hoạt chào cờ buổi chiều điểm chính.
3/ Chức trách phó hiệu trưởng: LÊ ĐÌNH SINH
          - Trực tiếp phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện.
          - Chỉ đạo công tác Đội trong nhà trường.
          - Quản lý hoạt động tổ văn phòng; Tổ Văn - GDCD
          - Phụ trách điểm Trương Văn Vững, chào cờ điểm TVV vào ngày thứ 7 tuần chẳn.
          - Phụ trách phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng đơn vị văn hóa.
4/ Chức trách chủ tịch công đoàn Đồng Tấn Lên
- Phối hợp cùng với nhà trường phát động trong cán bộ đoàn viên chấp hành tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhà nước; các quy định của ngành, nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm học; Phát động các phong trào thi đua trong nhà trường.
- Phó chủ tịch phụ trách hồ sơ thi đua khen thưởng trong nhà trường.
- Phối hợp cùng nhà trường để tổ chức các buổi lao động, phát động phong trào xây dựng duy trì trường học xanh sạch đẹp.
- Phụ trách hậu cần khi tiếp khách và tổ chức các ngày lễ của nhà trường.
5/ Chức trách phổ cập Trần Văn Bé Ba:
- Thực hiện công tác phổ cập GDTHCS: điều tra, huy động ra lớp, thực hiện các loại báo cáo hồ sơ công nhận phổ cập giáo dục THCS theo quy định.
6/ Chức trách Tổng phụ trách MAI VĂN PHÈN:
- Tổ chức hoạt động đội trong nhà trường theo chương trình chỉ đạo của huyện, và kế hoạch của nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Điểm chính sinh hoạt chào cờ vào thứ 2 hàng tuần, điểm lẻ tổ chức sinh hoạt 2 tuần 1 lần vào ngày thứ 7(tuần chẳn). Họp GVCN vào ngày thứ 7 tuần lẻ
- Tổ chức cho học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.
- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.
- Phát động trong học sinh thực hiện các phong trào thi đua học tập và rèn luyện, phong trào kế hoạch nhỏ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT cho học sinh theo các chủ đề, các ngày lễ lớn trong năm, trong sinh hoạt chào cờ. Tích cực tham gia các phong trào của các cấp tổ chức.
7/ Chức trách kế toán – kiêm văn thư: NGUYỄN VĂN TUẤN
- Lập kế hoạch thu chi tài chính đơn vị và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
- Tiếp nhận chứng từ hóa đơn lập hồ sơ thanh quyết toán và chịu trách nhiệm tính pháp lý của các chứng từ.
- Hướng dẫn triển khai đến cán bộ, giáo viên, các chế độ chính sách về tài chính, và thủ tục chứng từ thanh quyết toán hợp lệ đúng quy định. Công khai tài chính theo quy định
- Thực hiện đúng quy định về thủ tục hồ sơ mua sắm, quản lý cập nhật sổ tài sản, lập hồ sơ bàn giao tài sản; kiểm kê tài sản hàng năm; thanh lý tài sản.
- Tiếp nhận qũy học phí và ra lai thu học phí kịp thời cho học sinh.
- Phụ trách công tác văn thư. Bảo hiểm
8/ Chức trách Thiết bị - thủ quỹ: TRẦN THỊ BÍCH TRĂM
- Phụ trách công tác thủ quỹ nhà trường. Quản lý các nguồn kinh phí đúng theo quy định, các khoản chi phải có ý kiến thống nhất của hiệu trưởng. Báo cáo các khoản thu cho hiệu trưởng khi rút về. Niêm yết công khai bảng cấp phát lương hàng tháng.
- Phụ trách công tác thiết bị các phòng thực hành.
- Quản lý sổ điểm các lớp.
9. Chức trách y tế học đường: HUỲNH QUỐC TUẤN
- Phụ trách công tác y tế học đường.
- Thư ký hội đồng nhà trường.
10/ Chức trách thư viên: LÊ THỊ HOÀNG KIM
- Thực hiện quản lý thư viên theo đúng quy định. Cập nhật kịp thời các loại hồ sơ sổ sách, bảo quản sách tài liệu không để ẩm ướt, mọt, mối.
- Thực hiện thư viện lớp học.
- Thực hiện giới thiệu sách theo từng chủ đề hàng tháng, phối hợp với đoàn đội giới thiệu sách mới cho học sinh trong các dịp chào cờ đầu tuần.
11/ Chức trách bảo vệ HUỲNH VĂN NGOAN
- Trực bảo vệ tình hình an ninh trật tự trong trường học; đánh trống, kiểm tra quạt đèn, đóng cửa các phòng sau mỗi buổi học.
- Bảo quản chung tài sản cơ quan. Quản lý tài sản các phòng học lý thuyết, phòng kho;
- Quản lý sổ đầu bài các lớp.
- Bơm nước nhà vệ sinh, chăm sóc tưới nước cây kiểng, thảm cỏ.
12/ Chức trách tạp vụ ĐỒNG KIỀU BUỐI
- Quét dọn, vệ sinh trước và sau khu vực hành chính, nhà vệ sinh giáo viên, phòng làm việc BGH, giáo viên.
- Đảm bảo nước uống giờ làm việc và trong các ngày tổ chức lễ, hội họp.
- Phục vụ hậu cần ăn uống, dọn dẹp khi có tổ chức lễ hội, tiếp khách.
13/ Chức trách tổ trưởng chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục chung của trường, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Dự kiến phân công giáo viên, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ: Tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.
- Kiểm tra, duyệt hồ sơ sổ sách tổ viên, dự giờ giáo viên theo đúng quy chế chuyên môn.
- Tổ chức giáo viên trong tổ tham gia thi giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng dạy học tự làm hàng năm.
14/ Chức trách nhiệm vụ của giáo viên: Thực hiện theo điều 31 và 32 của điều lệ trường trung học.
Thực hiện theo điều lệ trường Trung học, quy định nhà trường và quy chế chuyên môn.

B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
1/ Tất cả cán bộ giáo viên, CNV phải thực hiện đúng nội quy cơ quan. Đảm bảo đúng vị trí làm việc; nghỉ phải xin phép hiệu trưởng. Không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, trừ trường hợp tiếp khách khi được sự thống nhất của lãnh đạo.
2/ Mỗi cá nhân phải có sự phối hợp, tương trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ; phải chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo; thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo, thỉnh thị.
3/ Đối với tổ chức, cá nhân đến quan hệ công tác: phải tiếp đón vui vẽ, lịch sự không gây phiền hà, sách nhiểu cho người đến quan hệ.
Giải quyết công việc phải nhanh chóng, đúng quy định của Nhà nước; khi hẹn với người đến quan hệ công tác phải giải quyết đúng hẹn.
4/ Bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị được giao để phục vụ công việc và giảng dạy; khi có hư hao, mất mác phải báo ngay cho tổ trưởng và lãnh đạo để xử lý.
5/ Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên phải nghiêm túc thực hiện bản phân công này, luôn giữ gìn và xây dựng mối đoàn kết nội bộ, không phát biểu bừa bải, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có gì khó khăn vướng mắc thì trình bày với tổ trưởng, lãnh đạo nhà trường để có hướng xử lý giải quyết cho thỏa đáng.
6/ Hàng tháng các tổ trưởng chuyên môn báo cáo cho P. HT về kết quả làm được và tồn tại của tổ trước ngày 30. Các đồng chí phụ trách: Phó hiệu trưởng, công đoàn, tổng phụ trách, thư viện, thiết bị, ý tế, tài vụ báo cáo những công việc làm được, tồn tại trong tháng, xây dựng kế hoạch tháng tới nộp về đ/c hiệu trưởng trước ngày 4 hàng tháng để lập kế hoạch họp hội đồng.
                                      Thạnh Hưng, ngày 24 tháng 10 năm 2013
  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-          BGH và các bộ phận.
-          Niêm yết TB
-          Lưu PC
 
 
 

HỖ TRỢ ONLINE

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Name: Nguyễn Đức Tính
BAN GIÁM HIỆU

Name: Lê Thanh Sơn

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 188

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177701

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2411407

(video) Lượt xem:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN.TEST
Hoạt động Offline: Bước 1: Tài khoản đăng nhập Offline - Tên đăng nhập: admin - Mật khẩu: admin
Đăng lúc: 21-11-2019 08:51:25 PM
Truyện cười việt nam
Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện: - Tuần trước, một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50 nghìn đồng. -...
Đăng lúc: 31-12-2013 09:05:57 PM
“Phát triển E-Learning: Nhà...
Đào tạo trực tuyến (e-learning) đang là một xu hướng được nhiều trường học trong cả nước áp dụng. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của...
Đăng lúc: 30-12-2013 04:20:30 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS THẠNH HƯNG 1 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Thạnh Hưng huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c2thanhhung1.giongrieng
.edu.vn - Email: c2thanhhung1gr.kiengiang@moet.edu.vn